People

and collaborators

Head of research programs

Brno University of Technology

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Principal Project Investigator
Personal profile on BUT

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Head of RP1 Advanced Materials
Personal profile on BUT

doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Head of RP2 Additive Technologies
Personal profile on BUT

doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Head of RP3 Mechatronics, Smart Technologie and Virtual Twins
Personal profile on BUT

People

Members of NCK and guarantors of subprojects

Research institutions

Brno University of Technology
 • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.

University of Chemistry and Technology in Prague
 • prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
 • prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
Czech Technical University in Prague
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 • Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D.

VŠB – Technical University of Ostrava
 • prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
 • prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Institute of Physics of Materials of the AS CR, v. v. i.
 • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.

Technologically oriented corporations

ŽĎAS, a.s.
 • Ing. Jiří Sochor
Slovácké strojírny, akciová společnost
 • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
 • Ing. Dětřich Robenek
PBS Turbo s.r.o.
 • Ing. Ondřej Tomek
DAIDO METAL CZECH s.r.o.
 • Ing. Pavel Čermák
MODULARTEST s.r.o.
 • Ing. Pavel Skuhravý
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.
 • Ing. Jiří Kurfürst, Ph.D.
EMP s.r.o.
 • Karl-Heinz Arndt
EXMONT-Energo a.s.
 • Ing. Jaroslav Teplý
ProSpon, spol. s r.o.
 • Ing Zdeněk Čejka
CASALE PROJECT a.s.
 • Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Robert Bosch, spol. s r.o.
 • Ing. Rostislav Šolta, Ph.D.
METALKOV, spol. s r. o.
 • Ing. Evžen Reitschläger, ml.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
 • Ing. Jiří Cibulka, Ph.D.
KOMA - Industry s.r.o.
 • Gustav Kotajny
Shape Steel a.s.
 • Ing. Martin Kovalčuk
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
 • Ing. Libor Vlček, Ph.D.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • RNDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Top