Partners

Partners and supporters of the center

Svaz průmyslu a obchodu
Jihomoravské inovační centrum
CZECHIMPLANT, z.s.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP)
Klastr aditivní výroby z. s. (KAV)
Moravian-Silesian Innovation Center
Top