Lidé

a spolupracovníci

Vedoucí výzkumných programů

Vysoké učení technické v Brně

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
hlavní řešitel
Osobní profil na VUT

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
vedoucí VP1 Pokročilé materiály
Osobní profil na VUT

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
vedoucí VP2 Aditivní technologie
Osobní profil na VUT

doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
vedoucí VP3 Mechatronika, chytré technologie a virtuální dvojčata
Osobní profil na VUT

Lidé

Klíčoví pracovníci

Výzkumné organizace

Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
 • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.

Technologicky orientované podniky

ŽĎAS, a.s.
 • Ing. Jiří Sochor
Slovácké strojírny, akciová společnost
 • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
 • Ing. Dětřich Robenek
Blumenbecker Prag s.r.o.
 • Ing. Andrej Schvarc
PBS Turbo s.r.o.
 • Ing. Jiří Pivoňka
DAIDO METAL CZECH s.r.o.
 • Colin McAlesee
MODULARTEST s.r.o.
 • Ing. Pavel Skuhravý
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.
 • Ing. Jiří Kurfürst, Ph.D.
EMP s.r.o.
 • Ing. Jaroslav Chmelíček
EXMONT-Energo a.s.
 • Ing. Jaroslav Teplý
ProSpon, spol. s r.o.
 • Ing Zdeněk Čejka
CASALE PROJECT a.s.
 • Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Robert Bosch, spol. s r.o.
 • Ing. Rostislav Šolta, Ph.D.
METALKOV, spol. s r. o.
 • Ing. Evžen Reitschläger, ml.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
 • Ing. Pavel Novák
KOMA - Industry s.r.o.
 • Gustav Kotajny
Shape Steel a.s.
 • Ing. Martin Kovalčuk
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
 • Ing. Libor Vlček, Ph.D.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • RNDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Nahoru